home  |  turlings advies  |  opdrachtgevers  |  testimonials  |  links  |  contact     

 intro | werkveld | werkwijze | NMI 
 Werkveld

Binnen het werkveld van mediation richt Turlings Advies zich onder andere op:

- arbeidsgerelateerde conflicten
- buren- en buurtconflicten
- familieconflicten
- conflicten met overheidsinstellingen of andere instellingen.

Het zwaartepunt ligt op arbeidsgerelateerde conflicten. Dat kunnen conflicten zijn tussen werkgever en werknemer of tussen directie en medezeggenschapsraad, maar ook conflicten tussen de genoemde partijen onderling.
organisatieadvies   coaching   training   mediation

 

Disclaimer