home  |  turlings advies  |  opdrachtgevers  |  testimonials  |  links  |  contact     

 intro | werkveld | werkwijze 
 Werkwijze

Turlings Advies gaat uit van het principe dat iedere verandering een aantoonbare verbetering moet zijn. De eerste stap is daarom altijd het gezamenlijk vaststellen van de gewenste verbetering, inclusief de wijze waarop deze verbetering 'meetbaar' zal zijn. Typerend voor Turlings Advies is de permanente aandacht voor de belangen van alle betrokken partijen: stakeholders, middenkader en medewerkers. Het goed op elkaar laten aansluiten van die belangen is cruciaal bij verandertrajecten, omdat er zo een gemeenschappelijk belang wordt gecreŽerd. Iedereen is daardoor automatisch betrokken bij het proces waardoor veranderingen eenvoudiger worden geadopteerd door de hele organisatie.
organisatieadvies   coaching   training   mediation

 

Disclaimer