home  |  turlings advies  |  opdrachtgevers  |  testimonials  |  links  |  contact     

 intro | werkveld | werkwijze 
 Werkveld

Binnen het werkveld van organisatieadvies richt Turlings Advies zich onder andere op:

-ontwerp en begeleiding van veranderingstrajecten
-ontwerp en begeleiding van de invoering van HR-instrumenten
-begeleiding van missie-, visie-, strategie- en startconferenties
-begeleiding bij de vertaling van strategie naar kerncompetenties en
  hoofdstructuur
-begeleiding bij het vaststellen van taken, verantwoordelijkheden en
  bevoegdheden
-doorlichting en begeleiding van het (her)ontwerp van werkprocessen en
  organisatie
-interim management
organisatieadvies   coaching   training   mediation

 

Disclaimer